KEPSUT ZİRAAT MEKTEBİ
 
 
Kepsut- Recepköy yolu üzerinde bulunan bir dönem askeri kışla olarak da kullanılan Kepsut Ziraat Mektebi, mera ve arazisi, bağ, bahçe ve fidanlıkları, laboratuarları, tarım araç ve gereçleri, tamirhanesi ile göz kamaştıran bir okul olarak açılmıştır.
 
Osmanlı Döneminde inşaa edilen bina, Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de bulunan ilk Ziraat mektebidir.
 
Öğretmenleri, öğrencileri ve laboratuvara tahsis edilen binaları ile binlerce liraya mal olan, fenni ahırı da bulunan bu mektebin açılış izni 1915 yılına dayanır. Önce çiftlik Mektebi olarak kurulan okul, Yunan işgali günlerinde kapatılmış,kurtuluşu izleyen günlerde yeniden Kepsut Ziraat Mektebi adıyla açılmıştır.
 
Bu okulda kurulan örnek çiftlik tam anlamıyla, en son bilimsel çalışmaların ışığında çevreden gelen öğrencilere eğitim verirken, aynı zamanda öğrencilere hayvan yetiştirmeyi, bunların hastalıkları ile mücadele etmeyi, çevrede kurulan bağda her türlü meyve yetiştirmeyi, kurutup saklamayı, konserveciliği, tarlaları en uygun ve fenni biçimde ekmeyi ve arıcılığı da öğretmeyi sürdürmüştür.
 
Ziraat Mektebi, rasathanesinde hava tahmini yaparak köylünün ve çiftçinin hava şartlarına karşı tedbir almasını sağlamıştır.
 
Okul, masrafları fazla olduğu gerekçesiyle 1927 Ağustos ayında geçici olarak 1928 yılında ise tamamen kapatılmıştır. Öğretmenleri, öğrencileri ve çok değerli tarım aletleri Bursa’ya gönderilmiştir.
 
Kepsut Ziraat Mektebi binaları bir süre boş kaldıktan sonra askeriyeye devredilerek, askeri birliklere kışla ve karakol görevi yapmıştır.
 
Bina Kepsut’un tarihi kalıntıları arasında oldukça önemli bir yere sahip olmakla beraber arazi şu an piknik ve mesire yeri olarak kullanılmaktadır.
 

KURUMSAL

E-BELEDİYE

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Kepsut Belediyesi © 2024 Tüm Hakları Saklıdır