Tarihi ve Kültürel Koşullar

Antik çağın MYSİA bölgesinde yer alan Kepsut’ un, Roma döneminden önceki tarihi bilinmemektedir. PERGAMON Krallığı devrinde buradan HADRİAN-ot HERA olarak söz edilmiştir. Daha sonra bu sözcük suların birleştiği yer anlamına gelen HADRİAN-OTHERA’YA dönüşmüştür. İlçemizin ne zaman kurulduğu kesin olarak bilinmemekle beraber, Selçuklular zamanında geliştiği bu devirlerden kalan hisar kalıntılarından anlaşılmaktadır. Halk tarafından arazinin verimli olması, mahsulün çabuk yetişmesi nedeniyle “Kes-bit” olarak isimlendirilmiştir. 1953’e kadar “KEPSÜT” olarak resmi yazışmalarda ismine rastlanan ilçemizin adı, ilçe olması hakkındaki kanunda “KEPSUT” yazıldığı için o günden sonra bu şekilde söylenmeye başlanmıştır.

Güneyden gelen ve Dursunbey yönünden İç Anadolu’ya bağlanan kervan yolu buradan geçmektedir. Selçuklular döneminde kervan yolu üzerindeki Beyköy Mahallesi ve Akçaköy Mahallesi’nde bazı kalıntılarla karşılaşılmıştır. Bunlar yörenin Selçuklular tarafından bir konaklama yeri olduğu izlenimini vermektedir. Çevrede yapılan yüzey araştırmalarında Roma ve Bizans dönemlerine ait mezar stellerine ve yazılı kitabelere rastlanmıştır. Bunlar da Selçuklular öncesinde buradaki yerleşimin belgeleridir. Osmanlı topraklarına katıldıktan sonra Hüdavendigar (Bursa) sancağına bağlı bir kaza olarak kalmış, 1867’de de Balıkesir sancağına nahiye olarak bağlanmıştır.

Kurtuluş Savaşı sırasında bir süre Yunan işgali altında kalmış, 5 Eylül 1922’de kurtarılmış ve 1953’te ilçe konumuna getirilmiştir. İl merkezine yakınlığından ötürü küçük bir kaza olan Kepsut çevresindeki dağınık biçimdeki mezar stelleri, mezarlar ve kale kalıntıları dışında önemli bir eser günümüze gelememiştir. Ayrıca İlçemizin Tekke Işıklar Mahallesi’nde Yıldırım Beyazıt’ın Sancak Beylerinden olan ve Ankara Savaşı’ na katılan Ayni Ali Bey’ in (İNEBEY) türbesi, Kalburcu Mahallesi’nde Asartepe sit alanı, Kışla Mevkii ve Bükdere Mağarası da tarihi ve kültürel öneme sahip eserler arasında yer almaktadır.

Kepsut Tarihi Kışlası                    İnebey Türbesi Ulupınar Mağarası                 Asartepe Sit Alanı

Balıkesir’in genelinde olduğu gibi daha çok Manav karakterli yerleşim yerleri ağırlıktadır. Bunun yanında Yörük köyleri, Rumeli ve Kafkasya muhaciri köyleri ile Tahtacı Türkmen köyleri bulunmaktadır. İlçemizde her yıl geleneksel olarak Kültür Sanat ve Süt Festivali düzenlenmektedir. Bu Festival kapsamında halkın taleplerine göre halk konserleri de düzenlenmektedir. Ayrıca Nusret Mahallesi’nde Kaya Tırmanışı Şenliği düzenlenmekte ve her geçen yıl daha çok kişiye hitap etmektedir. Eskiden beri devam eden yağlı güreş sporu da hala yaşatılmakta olup her yılın Ağustos ayında ulusal düzeyde yağlı güreş müsabakaları yapılmaktadır.

İlçede geleneksel halı, kilim dokumacılığı az da olsa devam etmektedir. Kırsal bölgelerde yapılan düğünlerde hala yöresel kıyafetler de giyilmektedir. 

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Kepsut Belediyesi © 2024 Tüm Hakları Saklıdır