HİZMETLER

Nikah Hizmetleri

KEPSUT BELEDİYESİ EVLENDİRME MEMURLUĞUNCA YÜRÜTÜLEN EVLENME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Evlendirme işlemleri, 8/12/2001 tarihli ve 24607 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4721 sayılı Medeni Kanun ile 7/11/1985 tarihli ve 18921 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Evlendirme Yönetmeliğine göre Kepsut Belediyesi Evlendirme Memurluğu tarafından yürütülmektedir. Bu kapsamda;

 • On sekiz yaşını doldurmuş ve mahkemece koruma altına alınmamış olan erkek ve kadın birey başka bir kimsenin rızası veya iznine bağlı olmaksızın evlenebilir.

 • On yedi yaşını tamamlayan erkek ve kadın birey anne ve babanın, anne ve baba yoksa vasi veya vesayet makamının izni ile evlenebilir.

 • On altı yaşını dolduran kadın ve erkek birey hâkimin izni ile evlenebilir.

 • On altı yaşından küçük olanlar hiçbir şekilde evlenemez.

Evlenmeleri anne ve baba veya vasinin rızasına bağlı olanlar, müracaat sırasında evlenme beyannamesine söz konusu izne (rızaya) ilişkin belgenin de eklenmesi zorunludur.

MÜRACAAT:

Kepsut Belediyesi Evlendirme Memurluğuna iki tür müracaat yapılabilir.

 1. Online Başvuru: Online başvuruda mevzuatın öngördüğü ve belirlenen tüm belge ve bilgilerin sisteme eksiksiz girilmesi gerekmektedir. Çiftler, online başvuru sonrasında evlendirme memurları tarafından değerlendirilecek ve uygun görülmesi durumunda belgelerin asıllarıyla birlikte Evlendirme Dairesine davet edilecektir. 

 2. Bizzat Yapılan Müracaatlar: Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri sabah 08.30-12.00, öğleden sonra 13.00-16.00 saatleri arasında Evlendirme Memurluğunda yapılmaktadır. Çiftlerden birisinin oturduğu yerdeki evlendirme memurluğuna birlikte başvurması esastır.

Asıl olan çiftin evlendirme memurluğuna birlikte müracaat etmesidir. Ancak evlenecek kişi müracaat işlemini vekil olarak atadığı kişi vasıtası ile de yürütebilir.

MÜRACAAT ESNASINDA GEREKLİ BELGELER:

 1. Çiftlerin son medeni hali işlenmiş güncel kimlikleri (eski kimlikler kabul edilmez),

 2. Beş adet renkli vesikalık fotoğraf (siyah beyaz, fotokopi veya biyometrik fotoğraf kabul edilmez),

 3. Aile hekiminden veya sağlık kuruluşundan çiften evlenmelerine mani bir durumun olmadığını gösterir sağlık raporu.

NİKÂH GÜNÜNÜN VERİLMESİ:

Çiftler, en erken müracaat ve onay tarihini takip eden ikinci gün evlenebilirler. Nikâh gün ve saati, müracaat sırasında belirlenebilir. Online başvuruda ise sistem en uygun nikah gününü çiftlere otomatik olarak verecektir.

ŞAHİTLİK ŞARTLARI:

 • Nikâh şahidi olabilmek için ergin, ayırt edebilme yetisine sahip olmak ve şahitliği yapılan kişiyi tanıma şartı aranır.

 • Nikâh şahidi olacak kişi, evlenme isteğine ait iradelerin açıklanmasına dair bildirimlerin serbestçe yapıldığına, şahitlik ettiği kişinin kimliğinin doğruluğuna ve akdin yapıldığına şahitlik ettiğini beyan etmeli ve bu beyanını kütük defterine imza ile işlemelidir.

 • Şahit olan kişi, nikâh öncesi kimliklerini göstermekle yükümlüdür.

EVLENME ENGELLERİ:

a) Hısımlık durumları ve evli olmak,

b) Kadının kanuni bekleme süresinin dolmamış olması,

c) Gaiplik durumunda,

d) Sağlık raporu bulunmaması,

e) Mal rejimi sözleşmesi,

f) Diğer hukuki engeller.

KADININ SOYADI:

Kadın evlenince kocasının soyadını alır. Ancak yazılı başvuru ile kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir. Daha önce iki soyadı kullanan kadınlar, bu haktan sadece bir soyadı için yararlanabilir. Kadın ikinci evliliğini yaparken daha önce ayrıldığı eşin soyadını kullanıyorsa, mahkeme kararlarına istinaden yeni evlendiği kişinin soyadı ile ayrıldığı kişinin soyadını birlikte kullanabilir.

MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ:

Eşler arasında herhangi bir sözleşme yapılmadığı durumda mal varlıkları ortaktır. Eşler, istedikleri takdirde bir mal rejimi sözleşmesi yaparak kanunda belirlenen rejimlerden birini kabul edebilirler. Bu sözleşme, noterde düzenleme veya onaylama şeklinde yapılır ve taraflarca imzalanması zorunludur.

EVLENME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÜCRET TARİFESİ:

Evlenme işlemlerine ilişkin ücret tarifesi, Belediye Meclisi tarafından her yıl belirlenir. Tarife, başvurunun şekline, törenin gününe ve yerine göre değişiklik gösterebilir. Ücret tarifesine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

DİĞER HUSUSLAR:

 • Nikâh başvuruları hafta içi Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri 08.30-12.00 / 13.00-16.00 arasında alınmaktadır. Cuma günleri kayıt alınmamakta ve nikâh işlemleri yapılamamaktadır.

 • Yabancı uyruklu kişilerin ve yabancı uyruklu kişilerle evlilik yapacak Türk vatandaşlarının nikâh törenleri hafta sonu ve evlendirme dairesi dışındaki nikâhlar hariç sadece Salı ve Perşembe günleri gerçekleştirilebilmektedir.

 • Cumartesi ve Pazar günleri evlendirme dairesindeki nikâhlar saat 13.00’te başlamaktadır. Kokteyli nikâhlar için ayrılmış olan en son nikâhın saati ise 18.00’dir.

 • Uluslararası aile cüzdanı bedeli ile belediye meclisince belirlenen ücret tarifesine yukarıda yer alan “Evlenme İşlemlerine İlişkin Ücret Tarifesi” başlığından ulaşılabilir. Başvuru sürecinde oluşan tahakkuka istinaden ödeme, belediyenin banka hesaplarına başvuru esnasında verilen numara ile yapılmalıdır.

 • Nikâh tarihinden bir ay öncesine kadar iptal edilen veya değişiklik yapılan nikâhlarda ücret ve/veya fark iadesi yapılamamaktadır.

Unutmayın ki evlenme işlemleri konusunda detaylı bilgi almak veya randevu almak için Kepsut Belediyesi Evlendirme Memurluğu ile iletişime geçebilirsiniz. Evlilik sürecinizde sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Kepsut Belediyesi © 2024 Tüm Hakları Saklıdır