İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı

Açıklama : Belediye sınırları içinde ticari faaliyet amacıyla açılacak her türlü ticari müessese İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almak mecburiyetindedir.

  1- Sıhhi Müesseseler için istenecek belgeler; 

– Sağlık Ocağından işyeri sağlık raporu

– Ustalık belgesi fotokopisi

– İşyeri kira kontratının veya taponunu fotokopisi

– İtfaiyeden yangın yeterlilik raporu

– 2 adet vesikalık fotoğraf 

– Fen işlerinden uygundur belgesi

– Nüfus cüzdanı fotokopisi

– Esnaf Derneğine üye olduğuna dair belge

 2- ll.ve lll.sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler için istenecek belgeler;

– Dilekçe

– Başvuru Beyan formu

– Nüfus Cüzdana fotokopisi

– Şirketlerden sözleşme fotokopisi

– İkametgah ilmühaberi 

– Vergi Levhası fotokopisi

– Kira kontratı veya tapu fotokopisi

– İtfaiyeden yangın yeterlilik raporu

– Belediye fen işlerinden uygunluk yazısı

– Esnaf Derneğinde üye olduğunu dair belge

– Ustalık belgesi fotokopisi

– Komisyonca hazırlanacak çevre sağlığı değerlendirme raporu

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Kepsut Belediyesi © 2024 Tüm Hakları Saklıdır