Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin katı atık toplama ile kanalizasyon hizmetlerinden yararlanan konut , işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar Çevre Temizlik Vergisine tabidir. Çevre Temizlik Vergisinin mükellefleri, her ne şekilde olursa olsun binaları (ev ve işyerlerini) kullananlardır

1319 sayılı Emlak Vergi Kanununa göre emlak vergisi arazi, arsa ve binalar için ödenmektedir. Bu tür taşınmazı olan mükellefler emlak vergisi ödemekle yükümlüdürler. Emlak sahiplerinin istenen belgelerle birlikte Emlak Servisine müracaat etmeleri gerekmektedir.

İstenen Belgeler;

– Belediyeden temin edilecek Çevre Temizlik Vergisi formu doldurulacak.

– Nüfus cüzdanı fotokopisi

– Belediyeden temin edilebilecek bildirim formu

– Tapu fotokopisi

– Nüfus cüzdanı fotokopisi

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Kepsut Belediyesi © 2024 Tüm Hakları Saklıdır