İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı

Açıklama : Belediye sınırları içinde ticari faaliyet amacıyla açılacak her türlü ticari müessese İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almak mecburiyetindedir.

  1- Sıhhi Müesseseler için istenecek belgeler; 

– Sağlık Ocağından işyeri sağlık raporu 

– Ustalık belgesi fotokopisi 

– İşyeri kira kontratının veya taponunu fotokopisi 

– İtfaiyeden yangın yeterlilik raporu 

– 2 adet vesikalık fotoğraf 

– Fen işlerinden uygundur belgesi 

– Nüfus cüzdanı fotokopisi 

– Esnaf Derneğine üye olduğuna dair belge 

 2- ll.ve lll.sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler için istenecek belgeler; 

– Dilekçe 

– Başvuru Beyan formu 

– Nüfus Cüzdana fotokopisi 

– Şirketlerden sözleşme fotokopisi 

– İkametgah ilmühaberi 

– Vergi Levhası fotokopisi 

– Kira kontratı veya tapu fotokopisi 

– İtfaiyeden yangın yeterlilik raporu 

– Belediye fen işlerinden uygunluk yazısı 

– Esnaf Derneğinde üye olduğunu dair belge 

– Ustalık belgesi fotokopisi 

 

– Komisyonca hazırlanacak çevre sağlığı değerlendirme raporu

KURUMSAL

E-BELEDİYE

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Kepsut Belediyesi © 2024 Tüm Hakları Saklıdır