İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı

Açıklama : Belediye sınırları içinde ticari faaliyet amacıyla açılacak her türlü ticari müessese İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almak mecburiyetindedir.

  1- Sıhhi Müesseseler için istenecek belgeler; 

- Sağlık Ocağından işyeri sağlık raporu

- Ustalık belgesi fotokopisi

- İşyeri kira kontratının veya taponunu fotokopisi

- İtfaiyeden yangın yeterlilik raporu

- 2 adet vesikalık fotoğraf 

- Fen işlerinden uygundur belgesi

- Nüfus cüzdanı fotokopisi

- Esnaf Derneğine üye olduğuna dair belge

 2- ll.ve lll.sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler için istenecek belgeler;

- Dilekçe

- Başvuru Beyan formu

- Nüfus Cüzdana fotokopisi

- Şirketlerden sözleşme fotokopisi

- İkametgah ilmühaberi 

- Vergi Levhası fotokopisi

- Kira kontratı veya tapu fotokopisi

- İtfaiyeden yangın yeterlilik raporu

- Belediye fen işlerinden uygunluk yazısı

- Esnaf Derneğinde üye olduğunu dair belge

- Ustalık belgesi fotokopisi

- Komisyonca hazırlanacak çevre sağlığı değerlendirme raporu