Etik Faaliyet Raporu

Etik Faaliyet Raporu

 

ETİK KOMİSYONU FAALİYET RAPORU

 

1. Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği Belediyemiz meclis salonunda toplantı düzenlenerek personele, ilgili yönetmelik dağıtılmış olup, yönetmelik ile ilgili bilgiler personele aktarılmıştır.

 

2. Memurların mesai saatlerine uyması ve kılık kıyafetleri konularında kendilerine gerekli uyarılar yapılarak daha güzel ve verimli hizmet sunmaları sağlanmıştır.

 

3. Vatandaşlardan gelen dilekçe ve resmi kurumlardan gelen yazılar kaydedilip ilgili birimlere gönderilerek, birimlerce yasal süreleri içinde cevaplandırılması sağlanmıştır.

 

4. Etik kuruluna 2019 yılı içinde şikayet ve başvuru olmadığı görülmüştür.

 

5. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi bütün personelimize imzalatılarak özlük dosyalarına kaldırılmıştır.

 

 

T.C.

KEPSUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ETİK KOMİSYONU

 

      13 Nisan 2005 tarih ve 25785 sayılı resmi gazete ile Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları hakkındaki yönetmelik gereği;

      Kurum ve kuruluşlarda etnik kültürü yerleştirmek ve geliştirmek ,personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak  tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere kurum ve kuruluşun üst yöneticisi tarafından kurum içinden en az üç kişilik etik komisyonu oluşturulur denildiğinden; 

      Belediyemizde Etik Komisyonu 26.02.2019 tarihinde oluşturulmuş olup komisyon üye bilgileri aşağıda mevcuttur.

 

 

KOMİSYON ÜYELERİ

 

Komisyon Üyesi          : Sait KÖSE          Belediye Başkan Yardımcısı

Komisyon Üyesi          : İlker BİLGİÇ       İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü 

Komisyon Üyesi          : Hüseyin ALKAN  Yazı İşleri Müdürü

 

MEVZUAT

 

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişim Yapılması Hakkındaki Kanun (5176 Sayılı Kanun )

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Esasları Hakkındaki Yönetmelik

 

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ

 

 Kamu Hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışla;

 

Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak ,ihtiyaçlarını en etkin ,hızlı ve verimli bir biçimde karşılamak ,hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini arttırmak için çalışmayı;

Görevimi insan haklarına saygı , saydamlık ,katılımcılık ,dürüstlük ,hesap verebilirlik ,kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü doğrultusunda yerine getirmeyi,

Din,Dil,Felsefi inanç,siyasi düşünce,ırk,yaş,bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan,fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,

Görevimi görev ile ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan maddi ve manevi fayda ve bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan herhangi bir özel menfaat beklentisi içerisinde olmadan yerine getirmeyi;

Kamu Malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı bu mal ve kaynakları israf etmemeyi ,

Kişilerin dilekçe bilgi edinme şikayet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı hizmetten yararlananlara çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili nazik ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,

Kamu görevlileri etik kurulunca hazırlanan yönetmelikler ile belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.

 

FAALİYETLER

 

Belediyemizde etik komisyon oluşturulmuş olup kurumumuz internet sitesi giriş sayfasında etik komisyonumuza verilmiş ve etik ile ilgili faaliyetlerimizi tanıcı bir bölüm oluşturulmuştur. Etik farkındalığın önemine inanan  Belediye Başkanlığımız, etik mevzuatı ile kendisine verilen görevleri yerine getirmekte gösterdiği duyarlılığı bundan böyle de aynı şeklide sürdürmeye devam edecektir.

 

İLETİŞİM

 

Kepsut Belediye Başkanlığı Etik Komisyonu iletişim bilgileri 

0266.576 10 08 – (28)

 

 

 

                                                                                                                      İlker BİLGİÇ

                                                                                                          İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü

Kategorideki Diğer Başlıklar

SARFAKLAR MAHALLESİ 236-ADA-3-PARSEL TEBLİĞ
SARFAKLAR MAHALLESİ 216 ADA 10 PARSEL TEBLİĞ
GÜNLÜK TEMİZLİK TAKİP ÇİZELGESİ
Etik Komisyonu Raporu
KEPSUT BELEDİYESİ YILLIK FAALİYET RAPORLARI
Kepsut Belediyesi Etik Komisyonu
CAMİ TEMİZLİKLERİMİZ DEVAM EDİYOR
Evlilik İşlemleri İçin Gereken Evraklar

Kepsut Belediye Başkanlığı Resmi Web Sayfası 2016 @ Web Design by İLTAWEB